TYP AV PROJEKT

Vård och omsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Herrgårdsgärdet, Tenhult. Nytt äldreboende

Här hittar du information om byggnation av äldreboende på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

råd och hjälp för unga och gamla

Vi bygger ett nytt äldreboende på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Äldreboendet kommer att innehålla 60 boendelägenheter fördelade på sex boendeenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd samt personalutrymmen. Utöver detta finns gemensamma utrymmen, lokaler för administrativa funktioner samt sjuksköterskeexpedition. Byggnaden kommer även att innehålla en lokal för hemtjänstteam.

Äldreboendet och förskolan kommer att ha ett gemensamt tillagningskök dimensionerat för 280 portioner och delvis gemensam utemiljö.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit