TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Förslag

Herrgårdsgärdet, Tenhult. Ny förskola.

Här hittar du information om den nya förskolan på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

råd och hjälp för unga och gamla

Vi bygger en ny förskola på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Förskolan byggs med fyra avdelningar med plats för 60 barn.

Förskolan och det nya äldreboendet kommer att ha ett gemensamt tillagningskök dimensionerat för 280 portioner och delvis gemensam utemiljö.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit