TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Hisingstorpsskolan, ny idrottshall

Här finns information om hur vi på Hisingstorpsskolan river den gamla idrottshallen och bygger en ny, fullstor hall.

Två personer i bygghjälmar tittar upp mot byggnation.

På Hisingstorpsskolan river vi den gamla idrottshallen och bygger en ny, fullstor hall.

Hur påverkar bygget omgivningen?

  • Vi eftersträvar minsta möjliga påverkan från byggarbetsplatsen. Åtgärder vidtas för att minska störningar av t ex. buller, dammspridning och vibrationer. Byggtrafik till och från byggarbetsplatsen förekommer.
  • Delar av skolgården används som byggplatsområde. Detta är nödvändigt av flera skäl, bland annat för att byggnation och transporter ska kunna ske på ett säkert sätt. Byggplatsområdet är inhägnat med byggstängsel.
  • Cykelparkeringar som hamnar innanför byggområdet kommer att flyttas till en närliggande plats.
  • Parkeringarna på Sommarhemsgatan kommer att kunna nyttjas som vanligt under byggtiden.
  • Hallbyhallen nyttjas för idrottslektioner tills den nya idrottshallen är klar.

Tidplan:

  • Byggstart slutet av 2021
  • Idrottshallen beräknas vara klar sommaren 2023.

Sprängningsarbeten:

Under februari – april 2022 kommer bergborrningar och -sprängningar göras inom byggarbetsområdet. Tidigare gick information ut om att sprängningar skulle vara klara i mars. Men under arbetets gång har det visat sig att arbetet tar längre tid än först planerat.

Arbete pågår mellan kl. 07-16 vardagar. Arbetet kommer ej pågå dagligen och ej heller hela dagarna. Sprängningar görs som så kallade ”försiktiga sprängningar”, för att hålla nere buller och vibrationer.

I samband med sprängning så signaleras det korta signaler cirka tre minuter för sprängning och sedan en lång signal i cirka 30 sekunder när sprängningen är över. Befinner du dig i närheten av borrningen och sprängningen kan du uppleva buller.

Har du några frågor eller funderingar, vänligen kontakta kontaktcenter:
Tel: 036‑10 50 00
E-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Illustration avlång grön byggnad.

Skiss på fasaden, från BSV Arkitekter

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit