TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Idas skola, Pelarhuset

Här hittar du information om renovering och ombyggnation av Idas skola.

råd och hjälp för unga och gamla

Vi planerar en renovering samt ombyggnation av del A och B av Idas skola. Anledningen är att byggnaden är i dåligt tekniskt skick och lokalerna är inte anpassade till dagens verksamhet.

Renoveringen innefattar både inre och yttre underhåll och sker i dialog med stadsbyggnadskontoret och i enlighet med framtagen byggnadsvårdsrapport.

Tidplan

Projektering startar nu i oktober och byggnation planeras till sommaren 2022.

De nya lokalerna ska vara inflyttningsklara under hösten 2023.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit