TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Kålgårdsskolan F-6, nybyggnation

Här finns information om nybyggnationen av Kålgårdsskolan F-6.

Gråvit skolbyggnad med asfalterad skolgård och stängsel.

Vi bygger en ny skola F-6 till Kålgården. Den befintliga Kålgårdsskolan ersätts av nya lokaler och får samtidigt högre kapacitet, 525 elever i tre paralleller.

Kålgårdsskolan etapp 1

Etapp 1 innebär en ny skolbyggnad för F–6 och en ny utemiljö för skolan. Grundläggningsmetod utreds noga i projekteringen under våren 2021 för att säkerställa att omgivande byggnader påverkas så lite som möjligt.

Skolbyggnaden

Skolbyggnaden kommer vara tre våningar hög och ha två skyddsrum i källaren. 525 elever kommer kunna gå i skolan.

Utemiljön

Några byggnader kommer att rivas till förmån för en större utemiljön. En tillfällig utemiljö kommer att skapas i anslutning till Ekorrens förskola.

Tidplan

Byggstart hösten 2021.
Byggtid cirka 2 år.

Hur påverkar detta mig?

  • Viss störning från byggarbetsplatsen (vibrationer, ljud) vid rivning och byggnation.
  • Byggtrafik till och från platsen.
  • Del av skolgården kommer att användas för etablering och materialuppställning.
  • Byggarbetsplatsen kommer vara inhägnad av säkerhetsskäl.

Skolan informerar om eventuella verksamhetsförändringar direkt till personal, elever och vårdnadshavare.

Vad händer i etapp 2 och 3?

Etapp 2 och 3 utreds fortfarande.

  • Planen för etapp 2 är att riva delar av Kunskapens hus för att ge plats för en ny förskola på den södra delen av tomten. Byggstart tidigast 2024.
  • Planen för etapp 3 är att riva den gamla skolan för att ge plats för en idrottshall. Byggstart tidigast under 2026.
Gråvit skolbyggnad i tre våningar.

Visualisering av framsidan på Kålgårdsskolan.

Gråvit skolbyggnad med asfalterad skolgård och stängsel.

Visualisering av baksidan på Kålgårdsskolan.

Skiss över fasaderna på Kålgårdsskolan.

Fasadskiss på Kålgårdsskolan.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit