TYP AV PROJEKT

Kultur och fritid

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Klämmestorps gård, ridhuset

Här hittar du information om att vi har rivit det gamla ridhuset och kommer att bygga ett nytt ridhus samt nya klubblokaler.

Grävmaskin bland stenar.

Hur påverkar det omgivningen?

Platsen är avspärrad. Vägen kan till viss del vara avstängd periodvis men det påverkar inte tillgängligheten till fältrittklubben eller bostäder.

Tidplan

  • Rivningen var klar juni 2021.
  • Nytt ridhus och nya klubblokaler beräknas vara klart i mars 2023.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit