TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Östra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Lekeryds skolområde

Här hittar du information om arbetet med den nya detaljplanen för att möjliggöra en samlad förskole- och skolverksamhet i Lekeryd.

Arbetet med den nya detaljplanen för Lekeryds skolområde har nu startat (januari 2022). Syftet är att möjliggöra en samlad förskole- och skolverksamhet i Lekeryd. (Idag är förskoleverksamheten utlokaliserad på 5 olika enheter)

Planarbetet beräknas pågå till sommaren 2023.

Planerad byggnation

  • Tillbyggnad av Lekerydsskolan innehållande klassrum, grupprum, elevhälsa mm. Preliminär byggstart 2023.
  • Ny förskola med 8 avdelningar med tillagningskök för skola och förskola inklusive ny matsal.
Fågelvy över röd byggnad med asfalterad skolgård och träd.

Skiss över Lekeryds skolområde utifrån ett fågelperspektiv.

Röd tegelbyggnad med entré och asfalterad gångväg.

Skiss Lekerydsskolan, vy mot entrén.

Röd tegelbyggnad med föräldrar barn framför byggnaden.

Skissbild Lekerydsskolan, vy från sydost.

Röd tegelbyggnad med texten Lekerydsskolan och föräldrar och barn framför byggnaden.

Skissbild Lekerydsskolan, vy från sydväst.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit