TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Lockebo, nya vatten- och avloppsledningar

Här finns information om vatten- och avloppsarbetet från Ryhovsrondellen till Lockebo, som startade i april 2021. Tredje etappen sträcker sig från Sagaholmsvägen till Lockebo.

råd och hjälp för unga och gamla

Vad är det som ska göras?

Vattenledning för dricksvatten, brandposter och ventilkammare.

Hur påverkar det dig?

  • Gång- och cykeltrafik kommer att ledas förbi arbetsområdet
  • Busshållplatserna kan flyttas tillfälligt, för övrigt påverkas busslinjerna inte.
  • När arbete pågår på Barnarpsvägen kommer framkomligheten vara begränsad. Välj gärna alternativa vägar om möjligt.

Tidsplan

Beräknad byggtid är cirka 8 månader. Projektet beräknas pågå under 1 år, det vill säga från april 2021 till december 2021.

Varför gör vi detta?

Detta gör vi för att säkerställa dricksvattenförsörjningen i Jönköpings kommun.

Läs mer om VA-förnyelsen

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit