TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Månsarp, ny förskola

Här hittar du information om den förskola vi bygger i Månsarp, strax söder om skolan.

Röd byggnad med gräsmattor runt.

Förskolan kommer ha åtta avdelningar i två plan samt ett tillagningskök. Cirka 120 barn kommer gå i förskola här.

In- och utfart till den nya fastigheten kommer ske via Tabergsvägen.

Sprängningsarbeten

En del sprängningsarbeten kommer att behöva utföras vid tomtens södra del. Berörda byggnader inom riskområdet är besiktade inför detta och kommer även besiktas efter sprängningsarbetena. Det sitter även vibrationsmätare placerade på dessa byggnader.

Påverkan under byggtiden

Då bebyggelse och skolbarn vistas intill arbetsplatsen så kommer givetvis stor hänsyn tas till detta så att det inte finns någon risk för skador.

Arbetsplatsen kommer att spärras av väl med staket och grindar.

Som elev i anslutning till denna byggarbetsplats kommer du dagtid märka av detta med högre ljudnivå och mer byggtrafik än normalt.

Tidplan

Byggstart vecka 22 år 2021
Förskolan beräknas stå klar till höstterminen 2022

Röd byggnad med gräsmattor runt.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit