TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Medborgardialog för utveckling av Vätterstranden i Jönköping

Här hittar du information om den medborgardialog som om Vätterstrandens utveckling som vi gjorde under sommaren 2021.

Gång- och cykelväg vid gräsmatta och sedan strand. Några personer går på gångvägen.

Över 3 500 svar kommit in. Tack till dig som svarat!

Om utredningen av Vätterstranden

Utredningen är en del av Stadsbyggnadsvision 2.0 och ingår också i ett större visionsarbete kring Vättern i Jönköpings kommun. Jämlikhet och hållbar stadsutveckling utifrån målen i Agenda 2030 är vägledande i utredningsarbetet. Medborgardialogen som genomförs sommaren 2021 ligger till grund för den framtida utvecklingen. Efter utredningen tar kommunen fram ett förslag på gestaltning och åtgärder utmed Vätterstranden. Politikerna tar sedan ställning till det och beslutar vilka åtgärder som ska genomföras.

Sammanställning av medborgardialogen om Vätterstranden 2021

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit