TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Munksjöns strand, Skeppsbron

Här finns information om att det bitvis kan vara avstängt och svårt att ta sig fram på delar av gång- och cykelvägen runt Munksjön.

råd och hjälp för unga och gamla

Detta beror på att Jönköping Energi jobbar med att dra fram fjärrkyla till Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron.

Skeppsbron vid Munksjöns södra del växer fram i snabb takt. Allteftersom området byggs ut behöver infrastruktur, så som fiber, värme, el och kyla, komma på plats.

Aktuellt arbete - gång- och cykelväg avstängd

Nu byggs fjärrkylan ut och därför kommer en del av gång- och cykelvägen att stängas av vid södra och östra delen av Munksjön.

Fjärrkyla är en av Jönköping Energis tjänster som levereras till fastigheter inom Jönköpings tätort. Det finns ett ledningsnät i Jönköping som leder fjärrkylavattnet till de olika fastigheterna. Kylvatten hämtas från Vättern på nästan 70 meters djup.

Att använda kylan från Vättern är ett klimatsmart sätt att kyla fastigheter. Den stora miljövinsten är att den ersätter el, och på så sätt minskar elanvändningen och koldioxidutsläppen.

Tidplan

Arbetet med fjärrvärmen har redan påbörjats och i takt med att arbetet pågår kommer man stänga av delar av gång- och cykelvägen i kortare perioder. Allt arbete förväntas vara klart 30/9. Avstängningarna gäller vid södra och östra delen (utanför Simsholmen och Spira) av Munksjön.

Avspärrningarna kommer ske under så kort tid som möjligt och alternativa gångstråk, lösningar och omledningar för att göra så liten påverkan som möjligt av gång- och cykelvägen kommer tas hänsyn till.

Om Södra Munksjön

Stadsutvecklingen av Södra Munksjön i Jönköping drivs av det helägda kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Södra Munksjön ska bli ett 296 hektar stort område fyllt av liv, människor, bra kommunikationer och närhet till natur och vatten. Södra Munksjön blir en förlängning av Jönköpings befintliga stadskärna och området ska vara attraktivt för både boende och besökare.

Södra Munksjön – knutpunkten i framtidens Jönköping Länk till annan webbplats.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit