TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Norrahammars centrum

Här hittar du information om den ombyggnation som pågår i Norrahammars centrum.

råd och hjälp för unga och gamla

Norrahammars centrum byggs om och det sker i olika faser.

Centrumgången och Kyrktorget:

Byggnation startar våren 2022 och beräknas vara klart hösten 2022.

Gång- och cykelbro över Tabergsån:

Ny gång- och cykelbro byggs över Tabergsån.
I anslutning till det här arbetet justerar vi avsmalningen vid Villagatan och bygger ny vid brofästet. Detta beräknar vi bli utfört hösten 2022.

Georgslid:

Mindre ytor på Georgslid renoveras under våren 2022.

Hur påverkas du?

Byggtrafik till och från arbetsplatserna samt störande ljud från byggnation kommer att förekomma dagtid på vardagar.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit