TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Östra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Ölmstadskolan

Här hittar du information om byggnationen av en ny skola i Ölmstad.

råd och hjälp för unga och gamla

Vi bygger en ny skola i Ölmstad, för 225 elever i årskurs F-6. Den befintliga skolan ska rivas.

Tidplan

  • Utredning pågår under 2022
  • Preliminär byggstart 2023/2024
  • Preliminärt färdig 2025/2026

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit