TYP AV PROJEKT

Verksamheter och industri

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Östra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Örserums vattenverk, om- och tillbyggnad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vad ska åtgärdas och varför?

Örserums vattenverk har idag för liten kapacitet. Därför ska verket genomgå en om- och tillbyggnad för att säkra vattentillgången och minska risken för driftstörningar. Arbete för att höja säkerheten kommer också att genomföras. Byggnaden får dessutom nytt tak och ny fasad. Utemiljön görs också om.

Hur påverkar det mig?

  • Majblommevägen kommer att vara avstängd för genomfart och omledning kommer ske via idrottsplatsen. Följ orange vägvisning.
  • Under arbetet kommer byggtrafik i form av transporter och maskiner pågå periodvis.
  • Närliggande bostäder och verksamheter kan under
    arbetet störas av ljud och vibrationer.
  • Viss påverkan på framkomlighet och tillgänglighet till båtplatsen kan förekomma.
  • Vid arbeten med vattenledningar och vattenverk kan ibland missfärgning och luftstötar uppstå i dricksvattnet.

Tidplan

Arbetet beräknas pågå från september 2021 till sommaren 2022.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit