TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Ö Storgatan och Rosenbergsgatan, ombyggnation övergångsställe

Här får du information om ombyggnationen av befintligt övergångsställe på Östra Storgatan strax väster om korsningen till Rosenbergsgatan på Liljeholmen.

råd och hjälp för unga och gamla

Vi bygger om för att möta behovet av trafiksäkerhet på platsen.

Östra Storgatan skär som en barriär genom de östra delarna av Jönköping (Liljeholmen). Många och stora målpunkter finns på varje sida av gatan i form av verksamheter, vårdcentraler och inte minst vätterstranden. Här finns också ett stort antal boende i området. Behovet av att korsa gatan är därför stort.

Vad ska göras?

För att skapa en ökad trafiksäkerhet genom att undanröja de brister som finns idag byggs befintligt övergångsställe över Östra Storgatan, strax väster om Rosenbergsgatan om.

Detta övergångsställe uppfyller inte dagens standard för att uppnå en god trafiksäkerhet. Vi bygger om för att uppnå en fartdämpning genom en sidledsförskjutning av motorburen trafik, bygger en refug i mitten som skapar trygghet och gör så man bara korsar ett körfält åt gången samt förbättrar belysningen.

Även korsningen byggs om eftersom inte heller den har en utformning som är anpassat efter dagens behov. Korsningen minskas ned till förmån för oskyddade trafikanter vilket även resulterar i sänkt hastighet för motordrivna fordon.

Hur påverkar det dig?

Det kommer delvis att vara begränsad framkomlighet utmed sträckan under byggtiden men trafik till och från fastigheterna ska var möjlig under hela byggtiden. Tack för ditt tålamod.

Tidplan

Byggnationen börjar 12 maj 2022 och beräknas pågå till 15 juli då stora delar av arbetet ska vara klart. Slutbesiktning planeras i augusti.

Kontakt

Om du har frågor om projektet är du välkommen att ringa projektledaren på stadsbyggnadskontoret: Fredrik Nyqvist, telefon: 036-105174.

Översiktskarta ombyggnation av övergångsställe, Östra Storgatan och Rosenbergsgatan Pdf, 286.3 kB. (Pdf, 286.3 kB)

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit