TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Rocksjön, spänger och broar

Här finns information om renoveringen av spänger och broar vid Rocksjön. Broarna vid Rocksjön är tillfälligt avspärrade.

En sjö med brygga och grön gräsmatta vid strandkanten. 

Spänger och broar är i dåligt skick och behöver byggas om för att inte bli en säkerhetsrisk.

Arbete i området får av hänsyn till djurlivet inte utföras mellan april och september. Att bygga broar i ett naturreservat är komplicerat och kräver lång planering samt att Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen godkänner arbetet.

Tidplan

  • Arbetet med spängerna är klart och spängerna fram till broarna är numera öppna igen. Observera att du inte kan gå igenom till andra sidan utan måste vända och gå tillbaka
    samma väg.
  • Arbetet med broarna har skjutits upp på grund av att ansökan till domstolen skickades in senare än planerat. Idag har Mark- och miljödomstolen godkänt kommunens ansökan men på grund av hänsyn till djurlivet i området, kan inte slutförandet av renoveringens påbörjas förrens hösten 2022.
    Den vanliga Rocksjöpromenaden är öppen som vanligt.

Nytt förslag kan ändra tidsplanen

Under domstolens handläggningstid har det kommit önskemål om att ändra broarnas konstruktion. Detta för att göra det lättare för kanotister att passera. Idag pågår en dialog med länsstyrelsen om det nya förslaget. Beroende på vad resultatet av diskussionen blir, finns det en risk att tidsplanen förskjutas ytterligare.

Läs mer om naturreservatet Rocksjön

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit