TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Rosenlundsskolans grundsärskola

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

råd och hjälp för unga och gamla

För att säkerställa Rosenlundsskolans kapacitet på lång sikt, ca. 20 år, görs en ändring av detaljplanen för Rosenlundskolans område.

Planerad byggnation

Nu pågår skissarbetet med att ta fram en ny byggnad för grundsärskolan. Den byggnaden kommer att ha lokaler för slöjd, hemkunskap och musik. De gamla lokalerna för slöjd och hemkunskap kommer på sikt att rivas.

Den nya grundsärskolan dimensioneras för 60 platser i årskurs 1-6 och 30 platser i årskurs 7-9. När särskolan lämnar sina befintliga lokaler i mellanstadiebyggnaden kan övriga verksamheter expandera.

Tidplan

Förhoppningen är att den nya skolbyggnaden ska stå klar 2025.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit