TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Huskvarna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Sandagymnasiet, ombyggnation

Här får du information om ombyggnationen av Hus 6 på Sandagymnasiet.

råd och hjälp för unga och gamla

Vi bygger om hus 6 på Sandagymnasiet. Elevunderlaget till gymnasiesärskolan ökar och vi behöver utöka antalet elevplatser

En del av hus 6 byggs om och en del rivs och byggs om till utbildningslokaler och övriga ytor för gymnasiesärskolans individuella program.

Tidplan

Projekteringsstart: juni 2021
Byggstart: kvartal 1, 2022.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit