TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Huskvarna

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Sanda högstadium, nybyggnation

Här hittar du information om nybyggnationen av Sanda högstadium.

Vi bygger ett nytt högstadium i Huskvarna med anledning av att elevunderlaget ökar.

Sanda högstadium kommer ha kapacitet för cirka 630 elever i årskurs 7-9. I förslaget ingår även grundsärskola om cirka 30 elevplatser. En fullstor sporthall kommer även att etableras i anslutning till den nya skolan. Den nya skolan kommer även att innehålla matsal och storkök för Sandagymnasiet.

Skolan placeras på Sandagymnasiets tomt, mellan den befintliga skolan och Birkagatan (se bild).

Tidplan

  • Projektering 2021 – hösten 2022
  • Upphandling hösten 2022 – årsskiftet 2022/2023
  • Beräknad byggstart våren 2023
  • Beräknad invigning augusti 2025

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit