TYP AV PROJEKT

Handel och kontor

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Science Park Towers, nybyggnation

Här finns information kring det pågående bygget av Science Park Towers i centrala Jönköping.

råd och hjälp för unga och gamla

Science Park Towers är en framtida mötesplats för entreprenörer och studenter. Kommunen, JKPG Fast och Science Park samverkar kring byggnationen.

Preliminär tidsplan

  • Januari 2021: Etablering
  • Februari-mars 2021: Spontarbete
  • Mars-oktober 2021: Markarbeten
  • Oktober 2021- augusti 2022: Stomme/fasad
  • December 2021- november 2022: Tak, terrasser, murning, tätskikt
  • December 2021- mars 2023: Stomkomplettering, yttre mark
  • Januari-maj 2023: Överlämning
  • Juni 2023: Inflyttning

Information om bygget och hur det påverkar närområdet uppdateras löpande på Jkpg Fast:s webb, se länk.

Jkpg Fast: Bygginformation Science Park Towers Länk till annan webbplats.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit