TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Slättenskolan, ny idrottshall och matsal

Här hittar du information om byggnationen av en fullstor idrottshall i anslutning till Slättenskolan. Det blir även ett nytt kök och en ny matsal.

råd och hjälp för unga och gamla

Vid Slättenskolan i Norrahammar ska vi bygga en ny fullstor idrottshall i anslutning till den befintliga skolan. Det blir även ett nytt kök och en ny matsal.

Hur påverkas skolan?

På grund av att skolans bottenplatta måste förstärkas innan bygget av idrottshall utsätts skolan för vibrationer och störande ljud. Av den anledningen kommer skolan flytta till tillfälliga lokaler under 2022.

Under byggnationen av idrottshallen kommer eleverna ha idrott i en tillfällig tältlösning vid skolan. Vagnar för omklädning och dusch kommer finnas i anslutning till tältet.

Under markentreprenad och byggnation kommer det vara en del byggtrafik i området. Arbetsplatsen kommer vara inhägnad och information till vårdnadshavare kring hämtning och lämning kommer från skolan.

Hur påverkas boende och besökare i området?

Byggtrafik i området ommer förekomma under vardagar men vi behöver inte stänga av vägar för bilar, cyklar eller fotgängare.

Buller från arbetsplatsen kan förekomma under arbetstid på vardagar.

Tidplan

  • Markentreprenad beräknas starta i oktober 2020.
  • Förstärkning av bottenplatta beräknas starta i början av 2022
  • Byggstart av hallen beräknas till början av 2023

Pressmeddelande: Tillfälliga lokaler för Slättenskolan Länk till annan webbplats.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit