TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Norra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Strandängen

Här finns information om den nya stadsdelen Strandängen som växer fram.

råd och hjälp för unga och gamla

Strandängen är ett område i stor förändring. Både Jönköpings kommun, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem och andra aktörer är inblandade i byggnationer på området.

Hur påverkas omgivningen?

Många pågående projekt innebär en hel del påverkan på omgivningen.

  • Ökad byggtrafik
  • Omledningar och gång- och cykelvägar
  • Omledningar av bilstråk
  • Sandiga/leriga gator

För att minska påverkan förlägger vi arbeten på dagtid då de flesta inte är hemma. Vi sopar även gatorna två gånger i veckan för att minska nedskräpning på intilliggande gator. En viss spridning av sand och lera är ändå ofrånkomligt.

I takt med att den nya stadsdelen växer fram minskar också påverkan.

Tack för din förståelse för detta!

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta vårt kontaktcenter: 036-10 50 00

Läs mer på Vätterhems webb: Strandängen Länk till annan webbplats.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit