TYP AV PROJEKT

Vård och omsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Norra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Strandängen, Vilhelmsro äldreboende

Här finns information om byggnationen av Vilhelmsro äldreboende.

Kommunen bygger ett äldreboende i Kortebo, vid den nya stadsdelen Strandängen. Ett äldreboende är en boendeform för äldre med omfattande behov av vård och omsorg.

Ett äldreboende är också en arbetsplats där vård- och omsorgspersonal arbetar dygnet runt.

Boendet innehåller 90 lägenheter. De är fördelade på 9 boende-enheter som innehåller 10 lägenheter var med tillhörande gemenskapsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen.

Byggnaden innehåller även administrativa kontor och expeditioner och driftutrymmen. Där finns också ett tillagningskök med kapacitet för 250 portioner.

Utemiljö med uteplatser och planteringar i direkt anslutning till boendet.

Så påverkar byggnationen omgivningen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma.

Tidplan

Byggstart våren 2021, beräknas klart våren 2023

Skiss över stor byggnad med fönster och balkonger. 4 våningar.

Vilhelmsrogården, skiss från öster.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit