TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Norra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Torpleden och Attarpsvägen i Bankeryd, tätskiktsbyte gång- och cykeltunnlar

Här får du information om arbetet med gång- och cykeltunnlarna på Torpleden och Attarpsvägen i Bankeryd.

råd och hjälp för unga och gamla

Sommaren 2022 kommer vi att byta tätskikt på gång- och cykelbroarna vid Kapplöparvägen, Attarpsvägen och Slalomvägen.

Hur påverkar det dig?

Vi kommer att jobba i olika etapper och under respektive arbete kommer bron, tunneln och vägen att vara avstängd.

Tidplan

Under maj påbörjades arbetet med att byta tätskikt på gång- och cykelbroarna vid Kapplöparvägen och vid Attarpsvägen. Under juli fortsätter sedan arbetet med den norra tunneln vid Slalomvägen.

Respektive arbete beräknas ta ca. 4 veckor.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit