TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Norra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Torps gård, nybyggnation

Här hittar du information om byggnationen av det nya bostadsområdet Torps gård i Bankeryd.

Torps Gård i Bankeryd. Här byggs ett nytt bostadsområde med byggklara villa-tomter och bostadsrätter i radhus, parhus och flerbostads-hus. En ny infart ska byggas till området och i samband med detta kommer det att bli viss påverkan på Torpledsrondellen under kortare perioder. En gång/cykelbro kommer att byggas över Kortebovägen.

Sprängning vår/sommar 2021

Under vår och sommar spränger vi för nya gator och VA-stråk. Detta kommer orsaka störande ljud och eventuellt vibrationer i omgivningen.


Säkerhetsåtgärder

  • Allmänheten varnas med korta larmsignaler i cirka 1 minut innan sprängningen.
  • Gång- och cykelvägar till området är avstängda, respektera det för allas säkerhet.
  • Var uppmärksam på vakternas tecken om du befinner dig i närheten.
  • Om du är inomhus, undvik att stå vid fönster.
  • Efter sprängning ljuder en lång signal som säger att faran är över.

Tidplan

  • Sprängningen är som mest intensiv i början av arbetet och kommer sakta trappas av till sommaren.
  • Exploateringen av de nya vägarna och allmänna anläggningarna beräknas vara klara till årsskiftet 21/22.
  • Husbyggnationen kommer påbörjas under 2021 och pågå till hela området är utbyggt.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit