search
Sök
menu
Meny

Alla e-tjänster

 1. Abonnemang i P-hus, avsluta Uppsägning av abonnemang i P-hus ska göras senast 30 dagar före månadsskifte. När vi fått din uppsägning skickar vi ett bekräftelsebrev till dig. Om du är innehavare av

 2. Avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre, ansökan ​Här kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre. Ansök om avlösning, korttidsvistelse

 3. Barn och utbildning, synpunkter och övriga frågor Här har du möjlighet att lämna synpunkter på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi vill att alla våra verksamheter ska

 4. Betyg från vuxenutbildning, beställning Här kan du beställa betyg från vuxenutbildningen i Jönköping. För att få kursbetyg ansöker du genom formuläret här nedanför. Betyg från annan kommun eller betyg

 5. Biocider, underrätta oss om spridning Verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden. Underrättelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden

 6. Boendeparkering, uppsägning Här kan du säga upp ditt abonnemang för din boendeparkering. Du behöver säga upp ditt abonnemang senast 30 dagar före nytt kvartal. Om uppsägningen görs senare fortsätter

 7. Boendeparkering, ändra registreringsnummer Har du boendeparkering i Jönköping eller Huskvarna och har bytt bil? Då ska du anmäla ditt nya registreringsnummer till oss. Ändra registreringsnummer för

 8. Boka lokal i Seniorernas hus Organisationer, föreningar och studieförbund med verksamhet riktad mot seniorer, kan boka lokaler i Seniorernas hus Hyra Restaurangen 50:-/timma Allrummet 40:-/timma En

 9. Borgerlig vigsel, lämna uppgifter inför Det går inte att boka in sig för vigsel under perioden 21 december 2020 och 24 januari 2021. Detta på grund av restriktioner med anledning av Covid-19. Har du

 10. Bra att veta inför ansökan om bygglov Här på sidan finns även information om avgifter, förhandsbesked, kontrollansvarig och kontrollplan. Avgift för bygglov och anmälan Kostnaden för ditt bygglov

 11. Byggaktör, anmäl er här! Är ni ett byggföretag med intresse av att bygga på Jönköpings kommuns mark? Anmäl dig till oss för att få inbjudan till markanvisningar! Fyll i nedan formulär så skickar vi

 12. Båtplats, ansökan Jönköpings kommun erbjuder båtplatser i Jönköpings respektive Huskvarnas hamnar. Båtplatserna upplåts fast eller tillfälligt. Rätten att nyttja båtplatsen är tidsbestämd från 1 maj

 13. Elevhälsans hälso- och sjukvård, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter kring elevhälsans hälso- och sjukvård, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska

 14. Flyttanmälan för vatten Ska du flytta måste du göra en anmälan till oss så du inte står kvar som betalningsansvarig för vatten och avlopp. Anmäl flytt av vatten och avlopp >> Kontakt VA Kundtjänst

 15. Förläggning i skollokaler, ansökan Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger. Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid. Föreningen som använder

 16. Grannvykort - beställ ritningar Vykortet "din granne har ansökt om bygglov". Har du fått vykortet "din granne har ansökt om bygglov"? Då har du möjlighet att lämna synpunkter på din grannes ansökan.

 17. Handlingar och ritningar ur bygglovsarkivet, beställning Här kan du beställa ritningar eller handlingar ur bygglovsarkivet som rör bygglov och anmälan för fastigheter i Jönköpings kommun. För de allra

 18. Hemtjänst, ansökan om att få hemtjänst ​Här kan du ansöka om hemtjänst, det vill säga hjälp med städning, tvätt, inköp, post-, bank- och apoteksärenden (hjälp i hemmet). Ansök om hemtjänst >> print

 19. Hyra idrott-, sport- och fritid­sanläggningar och gymnastiksalar I Jönköpings kommun finns 17 sporthallar, 25 fotbollsplaner, 30 gymnastiksalar och ett par isbanor att hyra. Det finns även salar

 20. Industrimark, intresseanmälan I Jönköpings kommun finns det flera olika industriområden. Vid intresse av industrimark, vänligen fyll i formuläret nedan. Jag är intresserad av industrimark i följande

 21. Intresseanmälan för blomlådor på gator Vill du som fastighetsägare medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av blomlådor kan du skicka in en intresseanmälan. OBS! Läs reglerna innan du

 22. Jourhem, intresseanmälan Om du är intresserad av att bli jourhem kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Observera att de fält med * är fält du måste fylla i för att kunna skicka in

 23. Klagomål gällande livsmedelsverksamhet Har du klagomål gällande livsmedelsverksamhet? Här kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. Klagomål livsmedelsverksamhet >> Kontakt

 24. Kontaktfamilj, intresseanmälan Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Observera att de fält med * är fält du måste fylla i för att kunna

 25. Kontaktperson för barn och ungdomar, intresseanmälan Om du är intresserad av att bli kontaktperson till barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Observera att de fält

 26. Kontaktperson för person med funktionsnedsättning, intresseanmälan Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen person med funktionsnedsättning någon gång i veckan för att göra

 27. Kränkning, mobbning, diskriminering, anmälan Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg.

 28. Lediga jobb Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe. Sök Alla yrkesområden Anläggningsarbetare Arbetsledare inom lager och terminal Arbetsterapeuter Barnskötare Behandlingsassistenter och

 29. Livsmedelsanläggning, anmälan och registrering Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering, personalmatsalar, caféer

 30. Maten i skola och förskola, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter som gäller maten i skola och förskola. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som

 31. Nybyggnadskarta, beställning En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område. Beställ nybyggnadskarta >> Nybyggnadskartan innehåller bland annat information om

 32. Parkeringshus, teckna abonnemang Idag finns fyra olika typer av abonnemangskort. Gemensamt för alla är att du får ett kort att sätta i bilrutan och en faktura månadsvis eller kvartalsvis. Ansök om

 33. Prislista för hyra av planer, hallar, lokaler och material Här listas priser för dig som vill hyra en yta för sport- och fritidsaktiviteter eller andra kommunala lokaler samt material. Boka anläggning

 34. Pågående byggärenden, e-tjänster E-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID. Mina byggärenden Om du har ett

 35. Pågående byggärenden, e-tjänster - jag är granne E-tjänster för dig som är granne eller sakägare. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID. Lämna svar vid grannhörande Har du fått

 36. Skolsituationen, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter kring skolsituationen, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla

 37. Skolskjuts, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter på skolskjutsen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens

 38. Socialförvaltningen, synpunkter Synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla socialtjänstens verksamhet ytterligare. Socialförvaltningen erbjuder stöd, service, vård och

 39. Utplacering av blomlådor på gator, förlängning av redan erhållet tillstånd Förlängning av redan erhållet tillstånd för utplacering av blomlådor Gällande placering * (obligatorisk) Adress Postnummer

 40. Vanliga frågor och svar om e-tjänster, bygglov Här hittar du svar på vanliga frågor om våra e-tjänster för bygglov. Mycket av detta kan du enkelt åtgärda på egen hand. Logga in Har du problem när du

 41. Vattenavläsning Här har vi samlat e-tjänster för dig som vatten- och avloppskund. Logga in i våra e-tjänster Inloggning Privatperson : Logga in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx)

 42. Villkor och regler, för dig som hyr fritidsanläggning Den som hyr en sport- och fritidsanläggning eller en gymnastiksal av Jönköpings kommun behöver förhålla sig till flera regler. Boka anläggning

 43. Vuxenutbildning, ansökan Ansökan till vuxenutbildning gäller alla kurser och utbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Jönköping samt anmälan till utbildning i svenska för

 44. Vuxenutbildningen, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter på vuxenutbildningen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och

 45. Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten? Då måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskydds kontoret innan du börjar installationen. Anmäl installation av värmepump >> Prata