search
Sök
menu
Meny

Alla e-tjänster

 1. Uppsägning av abonnemang i P-hus ska göras senast 30 dagar före månadskifte. När vi fått din uppsägning skickar vi ett bekräftelsebrev till dig. Om du är innehavare av nyckel innehåller brevet ett

 2. ​Här kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre. Ansök om avlösning, korttidsvistelse >> Informationsfolder om korttidsvistelse, boka själv (pdf, 116.2 kB)

 3. Här har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som

 4. Här kan du beställa betyg från vuxenutbildningen i Jönköping. För att få kursbetyg ansöker du genom formuläret här nedanför. Betyg från annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställs genom den

 5. Verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden. Underrättelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhet som sprider biocider där

 6. Här kan du säga upp ditt abonnemang för din boendeparkering. Du behöver säga upp ditt abonnnemang senast 30 dagar före nytt kvartal. Om uppsägningen görs senare fortsätter abonnemanget ett kvartal

 7. Har du boendeparkering i Jönköping eller Huskvarna och har bytt bil? Då ska du anmäla ditt nya registreringsnummer till oss. Ändra registreringsnummer för boendeparkering >> Förutsättningen för att

 8. Organisationer, föreningar och studieförbund med verksamhet riktad mot seniorer, kan boka lokaler i Seniorernas hus Hyra Restaurangen 50:-/timma Allrummet 40:-/timma En del av allrummet 20:-/timma

 9. Här kan du lämna personuppgifter och önskemål om datum och plats för vigseln. Formuläret underlättar registreringen av korrekta namnuppgifter, önskat datum m.m. Ring handläggaren för bokning och mer

 10. Här på sidan finns även information om avgifter, förhandsbesked, kontrollansvarig och kontrollplan. Avgift för bygglov och anmälan Kostnaden för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker

 11. Är ni ett byggföretag med intresse av att bygga på Jönköpings kommuns mark? Anmäl dig till oss för att få inbjudan till markanvisningar! Fyll i nedan formulär så skickar vi inbjudan! Företagets namn *

 12. Jönköpings kommun erbjuder båtplatser i Jönköpings respektive Huskvarnas hamnar. Båtplatserna upplåts fast eller tillfälligt. Rätten att nyttja båtplatsen är tidsbestämd från 1 maj -31 oktober. Fasta

 13. Fyll i ansökan nedan för önskemål om att hyra cykelbox vid Jordbrons eller Rosenlunds infartsparkering samt vid Huskvarna station. Hyr en cykelbox >> print

 14. Fyll i ansökan nedan om du vill hyra en plats i cykelgaraget. Ansök om plats i centralt cykelgarage >> print

 15. Här har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål kring elevhälsans hälso- och sjukvård, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för

 16. Om du är intresserad av att bli familjehem till ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * (obligatorisk) Yrke/studerande Ev

 17. Ska du flytta måste du göra en anmälan till oss så du inte står kvar som betalningsansvarig för vatten och avlopp. Kontakt VA Kundtjänst E-post: VA-Kund@jonkoping.se Telefon: 036- 10 75 05 Måndag –

 18. Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger. Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid. Föreningen som använder skollokaler för tillfällig förläggning

 19. Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats, och bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn? Fyll då i intresseanmälan

 20. Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats? Vill du bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare fyll i överförmyndarämndens

 21. Vykortet "din granne har ansökt om bygglov". Har du fått vykortet "din granne har ansökt om bygglov"? Då har du möjlighet att lämna ett yttrande på din grannes ansökan. Här kan du beställa ritningarna

 22. Här kan du beställa ritningar eller handlingar ur bygglovsarkivet som rör bygglov och anmälan för fastigheter i Jönköpings kommun. För de allra äldsta byggnaderna är det ibland inte möjligt att få

 23. ​Här kan du ansöka om hemtjänst, det vill säga hjälp med städning, tvätt, inköp, post-, bank- och apoteksärenden (hjälp i hemmet). Ansök om hemtjänst >> print

 24. I Jönköpings kommun finns 17 sporthallar, 25 fotbollsplaner, 30 gymnastiksalar och ett par isbanor att hyra. Det finns även salar inredda för brottning, bordtennis, boxning och dans. Just nu tar vi

 25. Jönköpings kommun vill uppmärksamma goda idrottsprestationer, utförda av enskilda utövare eller lag från kommunen. Kommunens föreningar uppmanas att meddela vilka som vunnit SM, NM, EM eller VM. Goda

 26. I Jönköpings kommun finns det flera olika industriområden. Vid intresse av industrimark, vänligen fyll i formuläret nedan. Jag är intresserad av industrimark i följande områden: * (obligatorisk)

 27. Om du är intresserad av att bli jourhem kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * (obligatorisk) Yrke/studerande Ev ytterligare medsökande (förnamn,

 28. I formuläret nedan kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret om klagomål på boendemiljön Beskriv problemet så utförligt du kan För att vi ska kunna göra en bra utredning är det

 29. I formuläret kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret om klagomål på livsmedelsverksamhet Anmälan kan lämnas anonymt, men det är en fördel för oss om vi kan kontakta dig för att

 30. Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj för ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * (obligatorisk) Yrke/studerande Ev

 31. Om du är intresserad av att bli kontakfamilj kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * (obligatorisk) Yrke/studerande Din ålder (minst 25 år) *

 32. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Yrke Din ålder (minst 22 år) * (obligatorisk) Dina fritidsintressen *

 33. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till ensamkommande barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Yrke Din ålder * (obligatorisk) Dina fritidsintressen *

 34. Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen person med funktionsnedsättning någon gång i veckan för att göra olika aktiviteter till­sammans . Ett uppdrag för dig som har hjärterum

 35. Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så

 36. Lediga jobb Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe. Sök Alla yrkesområden Biståndsbedömare m.fl. Chefer, grund- o gymnasieskola o vuxenutbildning Elevassistenter m.fl. Fastighetsskötare

 37. Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger. Det gäller även verksamheter

 38. Här har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål som gäller maten i skola och förskola. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och

 39. Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat som du köpt eller ätit i Jönköpings kommun? I formuläret nedan kan du göra en anmälan om detta till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan kan lämnas

 40. En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område. Nybyggnadskartan innehåller bland annat information om fastighetsgränser och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

 41. Idag finns fyra olika typer av abonnemangskort. Gemensamt för alla är att du får ett kort att sätta i bilrutan och en faktura månadsvis eller kvartalsvis. Ansök om abonnemang i parkeringshus >>

 42. Här listas priser för dig som vill hyra en yta för sport- och fritidsaktiviteter eller andra kommunala lokaler samt material. Boka anläggning online >> Viktig information Priserna är angivna i kronor

 43. E-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID. Mina byggärenden Om du har ett pågående byggärende kan du följa

 44. Här har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål kring skolsituationen, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där.

 45. Här har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på skolskjutsen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens skull bör

 46. Synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla socialtjänstens verksamhet ytterligare. Socialtjänsten erbjuder stöd, service och behandling inom verksamheterna äldreomsorg,

 47. Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en intresseanmälan. Yrke/studerande: Ålder: Fritidsintressen:

 48. ​Här kan du ansöka om trygghetslarm om du är yngre än 80 år. Ansök om trygghetslarm >> print

 49. ​Här kan du beställa trygghetslarm om du är äldre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Beställning av trygghetslarm för personer över 80 och

 50. Här har vi samlat e-tjänster för dig som vatten- och avloppskund. När du loggar in kan du bland annat: Registrera mätarställningen på din vattenmätare Se abonnemangs- och förbrukningshistorik Se dina

 51. Den som hyr en sport- och fritidsanläggning eller en gymnastiksal av Jönköpings kommun behöver förhålla sig till flera regler. Boka anläggning online >> Lokaler/anläggningar får endast användas för i

 52. Ansökan till vuxenutbildning gäller alla kurser och utbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Jönköping samt anmälan till utbildning i svenska för invandrare (sfi). Du som vill

 53. Här har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på vuxenutbildningen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens

 54. Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten? Då måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskydds kontoret innan du börjar installationen. Prata alltid med dina närmaste grannar så