Alla e-tjänster

 1. Abonnemang i P-hus, avsluta Här finns information om uppsägning av abonnemang i parkeringshus. Du kan läsa om villkor som gäller och hur du gör för för att avsluta abonnemanget. Uppsägning av

 2. Anmälan vid byggnation - så går det till Här hittar du information om hur du gör en bygganmälan och hur processen går till steg för steg. 1. Planering – förbered ditt byggprojekt Innan du skickar in

 3. Avlösning i form av korttidsvistelse för personer över 65 år ​Här kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre. Du kan bo tillfälligt eller periodvis på en

 4. Barn och utbildning, synpunkter och övriga frågor Här har du möjlighet att lämna synpunkter på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi vill att alla våra verksamheter ska

 5. Beslut om bygglov och förhandsbesked Här har vi samlat information om beslut om bygglov, förhandsbesked, delgivning och överklagan. När vi har granskat din ansökan fattar vi ett beslut som vi skickar

 6. Betyg från vuxenutbildning, beställning Här kan du beställa betyg från vuxenutbildningen i Jönköping. För att få kursbetyg ansöker du genom formuläret här nedanför. Betyg från annan kommun eller betyg

 7. Biocider, underrätta oss om spridning Du som har verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde, ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddskontoret ska ha din

 8. Boendeparkering, uppsägning Här kan du säga upp ditt abonnemang för din boendeparkering. Uppsägningstiden är innevarande månad. Du kan alltså säga upp ditt abonnemang när som helst i månaden. Det

 9. Parkeringstillstånd, ändra registreringsnummer Här kan du som har parkeringstillstånd och har bytt bil läsa mer om hur du kan byta registreringsnummer på ditt tillstånd. Du som har 5-,6- eller

 10. Behöver du mer yta för att dansa, idrotta eller ha ett barnkalas? Då har vi många gymnastiksalar som passar, men även andra hallar att hyra. Boka idrott-, sport- och fritids­anläggningar,

 11. Boka lokal i Seniorernas hus Organisationer, föreningar och studieförbund med verksamhet riktad mot seniorer, kan boka lokaler i Seniorernas hus Hyra Restaurangen 50:-/timma Allrummet 40:-/timma En

 12. Bra att veta inför ansökan om bygglov Här på sidan hittar du information om avgifter, förhandsbesked, kontrollansvarig och kontrollplan, som kan vara bra att känna till innan du ansöker om bygglov.

 13. Byggaktör, anmäl er här! Är ni ett byggföretag med intresse av att bygga på Jönköpings kommuns mark? Anmäl dig till oss för att få inbjudan till markanvisningar! Fyll i nedan formulär så skickar vi

 14. Ansökan för bygglov, marklov och rivningslov Här hittar du information om hur du ansöker om bygglov, marklov och rivningslov och hur processen går till steg för steg. 1. Planering – förbered ditt

 15. Elevhälsans hälso- och sjukvård, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter kring elevhälsans hälso- och sjukvård, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska

 16. Flyttanmälan för vatten Här hittar du som ska flytta viktig information. För att inte stå kvar som betalningsansvarig för vatten och avlopp måste du göra en flyttanmälan. KONTAKT VA Kundtjänst E-post:

 17. Förläggning i skollokaler, ansökan Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger. Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid. Föreningen som använder

 18. Grannvykort - beställ ritningar Vykortet "din granne har ansökt om bygglov". Har du fått vykortet "din granne har ansökt om bygglov"? Då har du möjlighet att lämna synpunkter på din grannes ansökan.

 19. Handlingar och ritningar ur bygglovsarkivet, beställning Här kan du beställa ritningar eller handlingar ur bygglovsarkivet som rör bygglov och anmälan för fastigheter i Jönköpings kommun. För de allra

 20. Idrottsmästare - anmälan Jönköpings kommun vill uppmärksamma goda idrottsprestationer, utförda av enskilda utövare eller lag från kommunen. Kommunens föreningar uppmanas att meddela vilka som vunnit

 21. Industrimark, intresseanmälan Här kan du som är intresserad av industrimark fylla i ett formulär. Du kan framföra vilket industriområde du är intresserad av och beskriva din verksamhet. Jag är

 22. Jourhem, intresseanmälan Här kan du som är intresserad av att bli jourhem fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Observera att de fält med * är fält du måste fylla i för att kunna skicka in

 23. Klagomål gällande livsmedelsverksamhet Har du klagomål gällande livsmedelsverksamhet? Här kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. KONTAKT Livsmedelsenheten Miljö- och

 24. Komplettera ditt ärende i rätt e-tjänst Här har vi samlat information för dig som under ärendets gång behöver komplettera ditt ärende med fler handlingar eller anmäla en kontrollansvarig. När du är

 25. Kontaktperson för barn och ungdomar Här finns information om att vara kontaktperson för barn- och ungdomar. Som kontaktperson är du någon som ett barn eller en ungdom kan uppleva nya saker tillsammans

 26. Kontaktperson för person med funktionsnedsättning Här finns information om att vara kontaktperson för en person med funktionsnedsättning. Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en

 27. Kränkning, mobbning, diskriminering, anmälan Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg.

 28. Lediga jobb Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe. Sök Alla yrkesområden Anläggningsarbetare Arbetsterapeuter Barnskötare Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Brandmän Chefer inom

 29. Livsmedelsanläggning, anmälan och registrering Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering, personalmatsalar, caféer

 30. Lovbeslut - begär ut beslut om bygglov eller förhandsbesked Har du fått vykortet "Din granne har fått bygglov" eller "Din granne har fått förhandsbesked"? Här kan du begära ut beslutet. Logga in med

 31. Lämna synpunkter till socialförvaltningens verksamheter Här finns information om hur du kan framföra dina synpunkter på socialförvaltningens verksamhet för att hjälpa oss bli bättre.

 32. Maten i skola och förskola, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter som gäller maten i skola och förskola. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som

 33. Nominera till pris för berömliga insatser för barn 2022 Här finns information om hur du nominerar en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn. Vi delar årligen ut priset för

 34. Nybyggnadskarta, beställning Här kan du beställa en nybyggnadskarta, som är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område. Nybyggnadskartan innehåller bland annat information om

 35. Parkeringshus, teckna abonnemang Här hittar du information om ansökan för abonnemang i parkeringshus. Du kan även läsa om våra olika typer av abonnemangsformer. Idag finns fyra olika typer av

 36. Prislista för hyra av planer, hallar, lokaler och material Här finns priser för dig som vill hyra en yta för sport- och fritidsaktiviteter eller andra kommunala lokaler samt material. Priser gäller

 37. Pågående byggärenden, e-tjänster Här finns e-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID. Här kan du följa ditt

 38. Pågående byggärenden, e-tjänster - jag är granne Här har vi samlat e-tjänster för dig som är granne eller sakägare. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID. Lämna svar vid

 39. Skolsituationen, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter kring skolsituationen, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla

 40. Skolskjuts, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter på skolskjutsen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens

 41. Vanliga frågor och svar om e-tjänster, bygglov Här hittar du svar på vanliga frågor om våra e-tjänster för bygglov. Mycket av detta kan du enkelt åtgärda på egen hand. Logga in Har du problem när du

 42. Vattenavläsning Här har vi samlat e-tjänster för dig som vatten- och avloppskund. Inloggning Privatperson : Logga in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) organisationsnummer. Företag :

 43. Villkor och regler, för dig som hyr fritidsanläggning Här finns information om att du som hyr en sport- och fritidsanläggning eller en gymnastiksal behöver förhålla dig till flera regler.

 44. Vuxenutbildning, ansökan Här kan du läsa om hur du ansöker till vuxenutbildning, oavsett om det gäller en kurs på gymnasienivå, en yrkesutbildning eller en grundläggande kurs. Vem kan söka? Du kan

 45. Vuxenutbildningen, synpunkter Här har du möjlighet att lämna synpunkter på vuxenutbildningen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och

 46. Här hittar du som planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten information om vad du behöver tänka på inför installation. Du måste göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret