Norra Vedbo bygdepeng

Vindkraftverk i solnedgång.

Här finns information för dig som vill söka stöd ur Fonden Norra Vedbo bygdepeng som finansierar initiativ som främjar utveckling kring Norra Vedbos vindkraftspark.

Runt kommungränsen mellan Jönköpings kommun och Aneby kommun ligger Norra Vedbo vindkraftpark, ”Knohult-Älgön”. Som ett resultat av vindkraftsetableringen investerar exploatören Vindin Vedbo AB årligen medel för finansiering av initiativ som främjar utvecklingen i vindkraftsparkens närområde.

Bygdemedel från Norra Vedbo vindkraftpark kan årligen sökas ur Fonden Norra Vedbo bygdepeng, förvaltad gemensamt av Jönköpings kommun och Aneby kommun.

Vilka initiativ kan stödjas?

Norra Vedbos bygdepeng ska användas för att stödja lokal utveckling och lokala aktiviteter såsom exempelvis sport, fritid, kultur, ungdomsverksamhet, föreningsverksamhet, förbättring av hälsa och välbefinnande i området, skydd eller förbättring av kulturarv och miljö, främjande av integration och samhällsutveckling samt utveckling av utbildningsmöjligheter.

Vem kan söka finansiering?

Norra Vedbo bygdepeng kan sökas av föreningar, organisationer, företag och andra aktörer som främjar en levande landsbygd i området runt vindkraftsparken (se karta). Prioritering kommer att ges till bygden närmast turbinerna.

Vem kan inte få stöd?

Bygdepengen kan inte sökas av enskilda personer eller specifika hushåll. Bidraget kan inte heller tilldelas projekt, verksamhet eller arrangemang med övervägande religiös, politisk eller vinstdrivande inriktning.

Så stor är den årliga finansieringen

Storleken på bygdepengen beräknas uppgå till cirka 500.000 kronor per år. Den exakta summan kan variera, eftersom den är baserad på parkens årliga produktionsintäkter. Första utbetalningsår är 2023 och därefter förväntas parken vara i drift under 30 år.

Så här ansöker du

Ansökningstiden är öppen årligen mellan 1 oktober till 1 februari. Beslut meddelas i maj.

Ansökan skickas till:
Jönköpings kommun
Stadskontoret
Finans- och bolagsavdelningen
551 89 Jönköping.

Ansökningsprocess: Sidan kommer att uppdateras med information inom kort.

Vindin logotyp.
NTR Logotyp.
Aneby kommun logotyp.