Stöd till landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun

Event.

Här hittar du som är aktiv i någon av kommunens landsbygder information om hur du kan söka medel för att utveckla landsbygden.

Är din förening eller du, tillsammans med företagskollegor aktiva i någon av kommunens landsbygder och vill göra en särskild satsning? Kanske vill ni fixa föreningslokalerna, testa ett pilotprojekt eller skapa ett nytt evenemang som främjar landsbygdsutveckling? Nu finns det möjlighet att söka medel för att få hjälp med detta.

Varför gör vi denna satsning?

Vi vill vara med och stötta goda idéer och satsningar som underlättar att bo och verka på landsbygden i Jönköpings kommun. Vi tror att projekt och satsningar blir som bäst när de sker i samarbete, gärna genom en samverkan mellan föreningar och näringsliv. Vi ser att det är viktigt att stödja hållbara och långsiktiga idéer som ger nytta för många i form av ökad attraktivitet för bygden genom till exempel ökad service, förbättrade mötesplatser och möjlighet till stärkt lokalekonomi i området.

Villkor för stöd

Insatserna ska främst gå till föreningar eller kluster av företag som verkar i landsbygderna med särskilda satsningar, projekt och investeringar. Stöd kan också gå till aktörer i tätort om insatsen på ett tydligt sätt även inkluderar människor eller aktiviteter i landsbygderna.

Om insatsen bedöms kunna få stöd från till exempel Leader eller investeringsstöd från Jordbruksverket, ska det kommunala stödet användas tillsammans med dessa stöd. Vi prioriterar och poängsätter inkomna ansökningar utifrån ett antal kategorier. Vi bedömer:

  • projektets effekt på landsbygdsutveckling och utveckling av lokalekonomin
  • projektets effekt på biologisk mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  • om projekt har samarbetspartners
  • om projekt bidrar med egna insatser (tid eller pengar).

Så går det till

Vi tar emot ansökningar löpande och tar beslut i beslutsmöten månadsvis. Minsta stöd är 5 000 kr och normalt är högsta möjliga stödbelopp 100 000 kr.

Blankett: Ansökan landsbygdsutveckling Pdf, 164 kB.

När ditt projekt är färdigt fyller du i en redovisningsblankett och bifogar kopior på dina fakturor och bilder som visar ditt projekt.

Blankett: Landsbygdsutveckling, redovisning efter genomfört projekt Pdf, 227.8 kB.

Senast granskad/publicerad: