search
Sök
menu
Meny

Så beställer du bredband

Beroende på vad du har för bredbandslösning idag och vad du vill ha i framtiden så finns det några olika alternativ. Mer information om olika bredbandslösningar finns under ”Varför bredband med fiber?” och ”Vanliga frågor om bredband”.

Villa i tätort

Du som bor i ett eget ägt hus kan kontakta någon av bredbandsoperatörerna. I Jönköpings kommun har bl a Jönköping Energi, Telia, IP-Only haft säljkampanjer under de senaste åren. De skickar då ut information till de boende i ett område med erbjudande om att ansluta sig till fibernät. Det finns oftast möjlighet att ansluta sig i efterhand, men då till ett högre pris.

Flerfamiljshus eller samfällighet

Du som bor i hyreshus eller tillhör en samfällighet eller bostadsrättsförening är beroende av hur fastigheten är ansluten till fibernät eller kabel-tv-nät. Kontakta hyresvärd eller ansvarig i föreningen för mer information.

Landsbygd

Alla på landsbygden inom Jönköpings kommun har möjlighet att beställa fiberanslutning till hushållet eller företaget.

Jönköping Energi erbjuder alla på landsbygden i kommunen att ansluta sig till det öppna fibernätet Wetternet. Utbyggnaden sker i etapper och ska vara klar år 2020. Inom flera områden pågår utbyggnad och inom de fem sista områdena har försäljningen påbörjats. De områden där intresset är störst byggs ut först. Mer information finns på wetternet.se där du kan söka på din adress och läsa om erbjudandet för just din fastighet.

Även Telia och IP-Only erbjuder fiberanslutningar inom vissa områden på landsbygden i Jönköpings kommun. Mer information finns på telia.se och ip-only.se.

Pågående utbyggnad och finansiering

På landsbygden i Jönköpings kommun pågår just nu en omfattande utbyggnad av bredband via fiber och cirka 55 procent av landsbygdshushållen har erbjudits en anslutning. Merparten av dessa hushåll ligger inom områden som har tilldelats statliga medel från det nationella landsbygdsprogrammet. Eftersom de statliga medlen inte räcker för att bygga ut fibernät till hela kommunen medfinansierar Jönköpings kommun utbyggnaden av stamnät till de områden som inte har fått statliga medel. Detta för att samtliga hushåll, även de hushåll som ligger avlägset, ska kunna beställa fiberinstallation till en rimlig kostnad. Insatsen bidrar till att framtidssäkra landsbygden så att boende och företagande kan bibehållas och utvecklas i hela kommunen.

Företag

Bredbandstjänster och kapacitetstjänster för företag beställs hos bredbandsoperatörer.

Kontakt

Thomas Olofson
bredbandssamordnare
tfn 036-10 25 78