search
Sök
menu
Meny

Cykling och cykelvägar

Jönköpings kommun arbetar på många plan för att öka andelen cyklande.

Med hjälp av cykelkartor kan du hitta lämpliga cykelvägar i kommunen.

Cykelbarometrar visar antalet cyklister som passerar vissa platser. Statistiken presenteras med någon minuts fördröjning på hemsidan.

Cykelplanen redogör hur cykeltrafiken ska öka och trafikmiljön blir säkrare.

Drift och underhåll av gång- och cykelvägar

Jönköpings kommun ansvarar för en stor del av de gång- och cykelvägar du använder dagligen. Planering och projektering sker på stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning. Drift och underhåll sköts av tekniska kontoret.

Har du synpunkter på hur cykel- och gångbanorna sköts, kontakta Kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Tfn 036-10 50 00