search
Sök
menu
Meny

Bra att veta om cykling i Jönköping

Tre cyklister som cyklar längst med Vättern och ett tåg.

Här har vi samlat information om vad som gäller för cyklister och cykling i Jönköping.

Hastighetsbegränsning för cykel

Hastighetsgränserna gäller för alla typer av fordon, alltså även för cyklar. Var noga med att följa rådande hastighetsbegränsningar där ni cyklar.

Cykling på gatan bland trafik

Rent lagligt så ska du som cyklist i Jönköping cykla på cykelbana om det finns bredvid den väg/gata du cyklar på. Om det inte finns cykelbana eller om det passar bättre för ditt färdmål eller typ av cykel så får du cykla på gatan.

Uppdelning gång/cykel

Bättre markeringar och att separera gång och cykel är något vi jobbar med hela tiden. Ett av de problem vi har är att det tidigare har byggts för smala gång- och cykelbanor (GC). Det gör det för smalt att måla linjer mellan gång och cykel. Det blir trafikosäkert om det är för smalt. Även markerade cykelsymbolerna i banan är viktiga för tydligheten. Här ska vi satsa på att måla dem i tätare intervall. Fram tills för några år sedan fanns beslut om att inte måla heldraget på GC här i kommunen – detta då det tidigare ansetts vara trafikosäkert. Detta är något som har förändrats senaste åren och andelen målade GC-banor blir kontinuerligt fler i Jönköping.

Får man cykla på gångbana?

Barn upp till det år de fyller 8 år får cykla på gångbanan om cykelbana saknas. För att räknas som gångbana krävs det att den är markerad med vägmärke alternativt annan anvisning t.ex. målad på marken eller att den är upptagen i lokal trafikföreskrift som gångbana. Trafikanter av alla slag är skyldiga att följa anvisning genom bl.a. vägmärken. Med utgångspunkt från detta kan en cyklist (straffmyndig) få böter enligt ansvarsbestämmelserna trafikförordningens 14 kap.

Cykel på buss/tåg

På vissa tåg tillåts cykel i mån av plats. Däremot är det inte tillåtet att ta med cykel vid avgångar med hög belastning. När det gäller buss så är det inte tillåtet att ta med cykel oavsett avgång. Om ni har en vikbar cykel ses detta inte som ett hinder för att ta med på tåg eller buss oavsett avgång.

Vintergrus ligger kvar

Vid prioriterade ytor där cykel ingår ska gruset vara uppsopat till 15 april och vid övriga ytor gäller den 15 maj. Att gruset inte tas upp tidigare beror bl.a. på att det är vinter och halka/snö kan komma när som helst. Varje år måste det därför göras en avvägning.

Inga cykelliftar eller linbanor uppför backarna

Jönköping har många backar, men cykelliftar skulle kosta alldeles för mycket i både investering och underhåll. Därför satsar vi istället på en förbättrad standard och utbyggnad av våra nuvarande cykelbanor.

Elcyklar blir allt populärare. Med en elcykel är det inga problem att cykla ens i Jönköpings backar.