search
Sök
menu
Meny

Cykelpotential vid arbetspendling

Cyklar i cykelställ.

Materialet på den här sidan kan användas för att se var stora cyklistströmmar borde röra sig i Jönköping och i vilka områden flest potentiella cyklister bor.

Kartorna ger olika information baserat på Statistiska Centralbyråns information om var invånarna bor samt var de arbetar. Ett grundvärde som används är att ett acceptabelt cykelavstånd för de flesta är upp till 5 kilometer, vilket också är den avgränsning som används. Informationen kan användas för att identifiera sträckningar som behöver prioriteras i kommunens arbete med cykelinfrastruktur.

Bland kartorna finns information om:

  • Hur stor andel av befolkningen som har cykelavstånd till sin arbetsplats.
  • Flödesriktningar med antalet potentiella arbetspendlande cyklister till de största arbetsplatsområdena.
  • Höjdskillnader.

Dessutom finns en klickbar pdf med tänd- och släckbara val för in- och utpendling på olika områden. Där finns också distansringar på 5 och 10 kilometer från de olika områdenas centerpunkt. 10 kilometer är aktuellt som ett potentiellt pendlingsavstånd för elcykel.

För att få upp de klickbara alternativen i filen Arbetspendling – klickbar välj Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Lager