search
Sök
menu
Meny

Cykelprogram

vy över Jönköping och cyklar.

Jönköpings kommun har tagit fram ett nytt cykelprogram för att öka cyklingen i kommunen och för att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande cykelfrågor.

Cykelprogrammet beskriver nuläge, målsättning och åtgärder som behövs för att öka cyklingen i Jönköpings kommun.

Programmet ska vara vägledande för hela den kommunala verksamheten och hjälpa till att skapa en samsyn om cykelfrågor inom kommunen.

Cykelprogrammet tar ett samlat grepp för hur Jönköpings kommun ska arbeta med cykelfrågor från 2017 med riktning mot 2022.

Cykeln ska vara ett naturligt val av transportmedel i Jönköpings kommun. Cyklister ska ha en god framkomlighet i hela kommunen och huvudcykelvägnätet ska ha minst samma täthet som huvudvägnätet för bil. Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Jönköpings kommun och cykeln ska vara ett möjligt transportmedel för alla oberoende av ålder, kön och bakgrund.

För ett effektivt arbete mot en ökad cykling krävs samsyn i cykelfrågan på Jönköpings kommun och cykelprogrammet avser fungera som en gemensam grund för hela kommunens verksamhet i arbetet med att främja cykling.

Att satsa på ökad och säker cykling i Jönköpings kommun är en lönsam investering ur många aspekter: ökad jämlikhet, attraktivare miljöer, jämställdhet i transportsystemet och friskare befolkning ger stora ekonomiska, ekologiska och sociala vinster till samhället.