search
Sök
menu
Meny

Nöjdhetsundersökning cykling

Cykelväg mellan grönskande träd.

Nöjdhetsundersökningen bland vardagscyklister i Jönköpings kommun genomfördes under maj månad 2014.

 Dels ville Jönköpings kommun få en bild av hur cyklisterna bedömde cykelmöjligheterna i kommunen och kommunens arbete. Detta för att få en grund för framtida jämförelser och även för att få hjälp med prioriteringar. Resultatet kommer också påverka utformningen av kommunens Cykelprogram.

Målsättningen är att cyklingen i Jönköping ska ha förbättrats avsevärt till dess att nästa nöjdhetsundersökning genomförs under 2019.

Sammanfattning av resultat

Cykelmöjligheterna i centrala Jönköping bedömdes klart sämre än i övriga områden. I staden utanför stadskärnan, i annan tätort i kommunen samt på landsbygden bedömdes cykelmöjligheterna bättre.

Bäst omdömen ges de svarandes möjligheter att cykla mellan sina vanligaste målpunkter samt hur stor del av sträckan mellan hemmet och den vanligaste målpunkten som är cykelväg. Även belysningen längs den egna vanligaste cykelvägen bedöms förhållandevis högt.

Områden med sämre bedömning är stora potentiella utvecklingsområden. Sämst omdömen fick kommunen för nöjdhet med snabba åtgärder, upplevd trygghet vid korsning av väg/gata, cykling i blandtrafik samt för vinterväghållning.

De fem mest frekvent angivna problemen för cyklister var också de som angavs som störst faror. De fem punkterna, utan inbördes rangordning, var:

  • Bilister
  • Bristeri drift av cykelvägarna
  • Cykelvägar som tar slut/felande länkar
  • Cykelvägskorsning av väg/gata
  • Gående

För att minska upplevelsen av dessa problem och faror bör olika åtgärder för att eliminera eller minska konflikten mellan de olika trafikslagen prioriteras, driften av våra cykelvägar bör förbättras och de felande länkarna i cykelvägssystemet bör åtgärdas så det blir tydligare var man ska cykla. Brister i utformning och brister i underhåll hamnar precis efter dessa punkter både som problem och upplevda faror. Även dessa bör åtgärdas.