search
Sök
menu
Meny

Hållbart resande

Buss, cykel och gång vid Hamnkanalen

Vi människor rör oss allt mer och våra resor är en stor källa till både utsläpp av miljöskadliga ämnen och trafikproblem men orsakar även stress och ohälsa.

Det traditionella sättet att lösa trafikproblem räcker inte. Vi skjuter bara problemen framför oss och förstör miljön under tiden. Att förändra våra beteenden då vi reser mellan olika platser är ett av de effektivaste sätten att spara både miljö, ekonomi och hälsa.

Handlingsplan för hållbart resande

Jönköpings kommuns Handlingsplan för hållbart resande antogs av Kommunfullmäktige i januari 2011. Handlingsplanen är uppbyggd kring åtta åtgärdsområden inom vilka arbete bedrivs för att kommunens invånare ska bli medvetna resenärer och göra mer hållbara resval.  

Förändra attityder och beteenden

Inom hållbart resande, eller Mobility Management som det också kallas, är målet att förändra attityder och beteenden. Vi vill öka andelen trafikanter som aktivt väljer bort bilen till förmån för de hållbara alternativen: kollektivtrafik, cykling eller gång.  

Påverka människors resvanor

I Jönköpings kommun strävar vi efter att påverka våra invånares resvanor. Vi gör resvaneundersökningar i bostadsområden och på arbetsplatser samt erbjuder provåkarperioder med kollektivtrafiken för vanebilister.

Rapport om resvanor

En rapport om Jönköpingsbornas resvanor publicerades 2009 och visar att vi som bor här tar bilen oftare än nödvändigt. Nästa undersökning är planerad till 2014 och vi arbetar för att andelen hållbara resenärer tills dess ska ha ökat.

Att få bilisten att bli en hållbar resenär

Bilen är viktig och i vårt samhälle kan det vara svårt att vara utan den — men även en hängiven bilist kan bli en mera hållbar resenär. Gör inga korta eller onödiga bilresor, använd bilen med sunt förnuft . Lär dig Ecodriving och minska bränsleförbrukningen. Välj bilar som drivs på alternativa drivmedel som biogas, etanol eller el. Är behovet av bil inte så stort så kanske bilpool är ett bra alternativ.

Detta är en del av Stadsbyggnadsvisionen, Stadens hållbara kommunikationer.