search
Sök
menu
Meny

Bästa cykelstället

Cyklar

Bästa cykelstället är en kampanj där Jönköpings kommun vill premiera de arbetsplatser som underlättar för cykelpendlare och cykling i allmänhet.

Ju fler som cyklar istället för att ta bilen, desto renare blir luften och desto mindre blir trängseln i trafiken. Samtidigt har alla vi som cyklar allt att vinna; i välmående, sparade pengar och inte minst i form av en skön stund på vägen till jobbet.

Vinnare 2016


***** fem stjärnor

Bästa cykelstället 2016 - Upptech

**** fyra stjärnor

Stadsbyggnadskontoret

*** tre stjärnor

Cykelstaden Jönköping

Hoven

Introduktionsenheten, AMA

Sweco

** två stjärnor

Hälsohögskolan

NY Collective

Vätterhem

WSP Sverige AB

* en stjärna

Eurowater AB

Om kampanjen

Syftet med kampanjen och dip­lomeringen är att uppmuntra arbetsgivare att underlätta för och sporra sina medarbetare att ta cykeln till och från jobbet. Det finns många sätt att underlätta för medarbe­tare att ta cykeln. Det handlar om att göra det enklare att parkera, att byta om och att ta hand om sin cykel. Eller om tjänstecyklar, personalerbjudanden, inspiration till cykling och en
all­mänt positiv inställning och uppmuntran till cykling. Målet är att skapa en positiv miljö där det är enkelt och trivsamt att välja cykeln framför bilen.