search
Sök
menu
Meny

Grön resplan – nybyggnation

lyftkran och husbygge.

Grön resplan för nybyggnation är ett redskap för byggaktörer och fastighetsägare som önskar reducering av parkeringstal vid nybyggnationer.

Den gröna resplanen redovisas normalt i samband med att detaljplan upprättas och innehåller planerade åtgärder med syfte att minska behovet av bilanvändning. Därefter godkänner stadsbyggnadskontoret den gröna resplanen och fastställer hur stor reducering av parkeringstalet som kan medges. Godkänd grön resplan bifogas fastställd detaljplan. Verifikat som visar att föreslagna åtgärder kommer att genomföras ska redovisas i samband med ansökan om bygglov och är en förutsättning för att bygglov ska medges.

Under Dokument nedan hittar ni den mall som ska användas vid önskemål om reducering av parkeringstal vid nybyggnation.