search
Sök
menu
Meny

Grön resplan – verksamhetsutveckling

Slingrande väg och rapsfält.

En grön resplan för verksamhetsutveckling är ett åtgärdspaket som
effektiviserar verksamhetens resor och transporter med målet att skapa största möjliga nytta för både verksamheten och dess personal.

Varför?

  • Minskad klimatpåverkan och energianvändning
  • Möjlighet att expandera i attraktiva lägen där marktillgången är begränsad
  • Minskat behov av parkeringsplatser
  • Slimmad fordonsorganisation och en effektivare fordonsanvändning
  • Minskade res- och transportkostnader
  • Attraktivare arbetsplats
  • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö
  • Skapa goodwill genom att vara och upplevas som ett gott företag

Positiv nettonytta – den ekonomiska vinsten är större än kostnaden för genomförandet!

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi kan hjälpa er att ta fram en grön resplan, vara stöd i genomförandet av åtgärderna och utvärdera effekten av åtgärderna.

Vi kan hjälpa er att integrera hållbarhetsarbetet med resor och transporter i ert arbete med t ex CSR
(Corporate Social Responsibility), miljöledning, miljöpolicy, fordonspolicy etc.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna till! Tillsammans effektiviserar vi era resor och skapar ett Jönköping som är
hållbart. Ring kontaktcenter på 036–10 50 00 och fråga efter en projektledare inom hållbart resande.