search
Sök
menu
Meny

Höghastighetsjärnväg via Jönköping

Framtida höghastighetsjärnväg

Jönköping kommer att bli Sveriges nya knutpunkt. Tidsavstånden till övriga Sverige kommer att krympa och det är höghastighetsjärnvägarna som gör detta möjligt.

I det nya järnvägsnätet får Jönköping en central roll i och med sin geografiska placering. Höghastighetsbanorna kommer att knyta samman Jönköping med Sveriges tre största städer och mellanliggande regioner. Snabbtågen kommer skapa tillväxt och arbetstillfällen, nya etableringsmöjligheter och betydligt kortare restider.

För att dra mesta möjliga nytta av höghastighetsbanorna är det viktigt att hela regionen jobbar för att få goda förbindelser till höghastighetsbanorna. Det ska vara smidigt att nå stationen från runt om i länet.

Nyttan med höghastighetsjärnvägen

I samband med att restiden blir kortare så kommer vi närmare varandra. Det kommer att vara möjligt att bo i en stad och jobba i en annan. Det kommer också bli lättare att få rätt kompetens på rätt plats i och med att arbetsmarknadsregionerna växer. I framtiden kommer Jönköping bli knutpunkten som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.

Vad händer nu?

Den 11 maj skakade Jönköpings kommun hand med representanter från Sverigeförhandlingen.
Handslaget innebär att Jönköping blir navet i höghastighetssystemet och att stationen blir placerad i ett västligt läge i Södra Munksjön. I och med detta förklarar sig Jönköpings kommun beredd att bygga 10 000 bostäder, medfinansiera bygget av höghastighetsjärnvägen med 195 miljoner kronor och bidra med 133 miljoner kronor i förskottering.