search
Sök
menu
Meny

Samarbetspartners i arbetet med höghastighetsjärnväg

För att kunna förverkliga höghastighetsbanorna har Jönköpings kommun ett nära samarbete med flera kommuner och landsting.

Götalandsbaneorganisationen

Sedan våren 2014 arbetar Jönköping tillsammans med kommunerna Göteborg, Borås och Linköping i Götalandsbaneorganisationen. Sedan 2015 är även Stockholms läns landsting medlem i organisationen. Syftet med samarbetet är att arbeta tillsammans för byggnationen av Götalandbanan mellan Stockholm och Göteborg.

Samverkansavtal

Organisationen bakom Götalandsbanan bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting. Projektorganisationen är belägen i Jönköping.

Raka spåret

Jönköpings kommun är en av fem kommuner som har gått samman för att tillsammans arbeta för en sträckning mellan Jönköping och Malmö via Värnamo, Ljungby och Markaryd.

De fem kommunerna som jobbar tillsammans är Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och Markaryd och nätverket kallas för Raka spåret.

Europakorridoren

Jönköpings kommun är en av medlemmarna i Europakorridoren som arbetar för utbyggnaden av Götalandsbanan och Europabanan. Målet är att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman höghastighetsnätet med Europas.

Regional samverkan

Region Jönköpings län och Jönköpings kommun arbetar med andra kommuner i länet för att få goda förbindelser till höghastighetsbanorna. Det ska vara smidigt att nå stationen från runt om i länet så att så många som möjligt kan dra nytta av höghastighetstågen.