search
Sök
menu
Meny

Södra Munksjön- Jönköpings nya knutpunkt

Södra Munksjön blir Jönköpings nya knutpunkt och kommer att bli en förlängning av stadskärnan.

Med mötesintensiva platser, närhet till utbildning, hotell och dessutom en station för höghastighetsjärnvägen kommer Södra Munksjön bli en attraktiv plats både för invånare och besökare.

Utvecklingsarbetet söder om Munksjön drivs av Södra Munksjön Utvecklings AB. Bolaget ägs helt av kommunen och har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Just nu håller delar av Skeppsbron på att detaljplaneras. Den nya stadsdelen kommer att växa fram längs med vattenlinjen på södra sidan om Munksjön. Samtidigt jobbar vi med att öppna upp Munksjökajen så att det blir möjligt att ta sig hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet. Under hösten har en medborgardialog hållits om platsernas utformning.