search
Sök
menu
Meny

Sträckningen av höghastighetsjärnvägarna

Tåg som kör genom landskap

Höghastighetsjärnvägarna kommer att sträcka sig mellan Stockholm och Göteborg samt Jönköping och Malmö.

Stockholm-Göteborg

En höghastighetsbana som binder ihop Sverige från väst till öst skulle föra miljontals människor närmare varandra. Satsningen på höghastighetsjärnvägen kommer att leda till ökat bostadsbyggande och skapa tillväxt i kommunen och regionen.

Med en restid på två timmar mellan Stockholm och Göteborg kommer Götalandsbanan att knyta ihop landets två största städer med ett antal mellanliggande städer. Kommuner och städer som angränsar till banan kommer även att gynnas genom goda lokala och regionala förbindelser till höghastighetsbanan.

Jönköping-Malmö

Spåret i södergående riktning (även kallat Europabanan) med västlig dragning förordas av Region Jönköpings län samt kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och Markaryd. Satsningen kommer att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i kommunerna.