search
Sök
menu
Meny

Tidsplan för höghastighetsjärnväg

Projektet med höghastighetsjärnvägarna är enormt. Det kommer ta tid att förverkliga men när allt väl är på plats kommer det skapa större tillgänglighet för alla.

2016
Förhandlingar påbörjas 1 februari

Sverigeförhandlingen ska lämna delredovisning senast 1 juni

2017
Slutrapporten färdig från Sverigeförhandlingen

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) klar från Trafikverket sträckan Linköping-Borås

Möjlig byggstart Ostlänken

2020
Möjlig byggstart Mölnlycke – Bollebygd

2031 till 2035
Hela det nya järnvägssystemet antas kunna tas i bruk år 2035 och delen mellan Stockholm och Göteborg (Götalandsbanan) antas kunna färdigställas något tidigare, år 2031