search
Sök
menu
Meny

Infartsparkering

infartsparkeringen på Rosenlund.

För att minska trafikbelastningen i stadskärnan och skapa en trevligare stadsmiljö uppmuntras du som är bilist att parkera gratis på kommunens infartsparkeringar på Rosenlund och Jordbron.

Infartsparkeringarna riktar sig till dig som pendlar till Jönköping. De ligger strategiskt placerade vid två stora infarter till stadskärnan, kollektivtrafikens stomlinjer och huvudcykelstråk. På infartsparkeringen parkerar du din bil gratis och fortsätter sedan färden på cykel, till fots eller med buss.

Vad är syftet med infartsparkeringar?

Syftet med infartsparkeringarna är att minska trafikbelastningen i stadskärnan och i och med det få en trevligare stadsmiljö med minskade bullernivåer och partikelhalter.

Hanna ställer in cykel i cykelbox.

Hyr en cykelbox

Båda parkeringarna är belysta och har en väderskyddad cykelparkering. På infartsparkeringen på Jordbron finns det cykelboxar där du som pendlar kan förvara din cykel. Ansök om att hyra en cykelbox via länken i självservicerutan.


En del i kommunikationsstrategin

I den kommunikationsstrategi som antogs 2012 presenterades åtgärder för att nå ett mer hållbart trafiksystem. Byggnation av infartsparkeringar är en åtgärd för att minska trafikbelastningen i stadskärnan genom att uppmuntra bilister att byta till gång, cykel eller kollektivtrafik.

karta med avstånd