search
Sök
menu
Meny

Parkeringhus, checka ut

Här kan du checka ut från kommunens P-hus om biljettautomaten inte fungerar eller om du har glömt att checka ut.

Maxtaxa vid missad utcheckning:

  • Atollen: 1 dygn 100 kr
  • Alla andra parkeringshus: 3 dygn 300 kr

Utcheckningstiden blir det klockslag som formuläret får när du skickar in det. (fyll i om du vill ha automatisk återkoppling)


Önskar du ett kvitto på parkeringen, t.ex. för din redovisning så ange detta under övrigt.
Personuppgifter som du lämnar databehandlas av tekniska nämnden med syfte att registrera och handlägga ditt ärende. Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Tekniska nämnden, 551 89 Jönköping.