search
Sök
menu
Meny

Parkeringsavgifter

Här hittar du aktuella parkeringsavgifter och parkeringszoner i Jönköpings kommun.

Gatuparkering

Plats

Timtaxa

Dag

Två veckor

P-ZON 1 (lila)

16 kr

-

-

P-ZON 2 (grön)

16 kr

70 kr

400 kr

P-ZON 3 (blå)

10 kr

35 kr

250 kr

P-ZON 4 (gul)

8 kr

30 kr

150 kr

Biljett är giltig i alla P-zoner med samma eller högre nummer, inom Jönköpings kommun. Detta innebär att du kan flytta med en P-biljett från en zon till en annan. P-husen ingår inte i zonsystemet.

Boendeparkering

Taxa

Kostnad/kvartal

A

660 kr

B

510 kr

P-hus, parkeringshus

Tid/typ

Kostnad

Timmar

14 kr

P-25:an (tre första timmarna)

max 25 kr

Dag (6.00-23.00)

85 kr

Dygn

100 kr

Boendeparkering (giltigt mån-sön)

500 kr/mån

Automobilpalatset boendeparkering (giltigt mån-sön)

700 kr/mån

5-dagarskort (giltigt mån-fre)

900 kr/mån

6-dagarskort (giltigt mån-lör)

1 050 kr/mån

7-dagarskort (giltigt mån-sön)

1 150 kr/mån

Automobilpalatset 7-dagarskort (gilitigt mån-sön)

1 350 kr/mån

Övriga parkeringsplatser‌

Plats

Kostnad

P-plats Ekhagsringen

Gul zon, se ovan

Elmia

6 kr/tim

Övriga p-system

Betalningssätt

Avgift

Anmärkning

Nyttokort

3 800 kr

Till villkoren

P-25:an

Plats

Kostnad

Anmärkning

Atollen

max 25 kr (de tre första timmarna)


Biblioteket

max 25 kr (de tre första timmarna)


Per Brahe (p-hus)

max 25 kr (de tre första timmarna)


Per Brahegymnasiets skolgård

max 25 kr (de tre första timmarna)

endast lördag

Sesam

max 25 kr (de tre första timmarna)


Smedjan

max 25 kr (de tre första timmarna)


Spira

max 25 kr (de tre första timmarna)


Östra torget

max 25 kr (de tre första timmarna)


Karta med parkeringszoner