search
Sök
menu
Meny

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Söker du parkeringstillstånd för rörelsehindrad, eller trafik­tillstånd?

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.
 
Du ska ansöka om parkeringstillstånd hos den kommun där du är folkbokförd. Mer information hittar du i dokumentet "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade".

Var gäller ett tillstånd?

  • På parkeringsplatser och gator som förvaltas/sköts av kommunen.
  • Parkering får ske under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten högst 3 timmar.
  • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
  • Parkering får ske under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata, men enbart om man inte stör/hindrar andra trafikanter.
  • All parkering ska i övrigt ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Var gäller inte tillståndet?

  • På tomtmark, om inte markägaren medgivit det. Kontrollera med markägaren vad som gäller.
  • På platser för viss verksamhet t.ex. lastplats, på/avstigningsplats eller vändplats.
  • På plats anvisad för visst slag av fordon t.ex. buss.
  • På gårdsgata är parkering enbart tillåten på markerade p-platser.
  • På huvudled är parkering enbart tillåten på markerade p-platser.

Avgift

Om du har ett parkerings­tillstånd behöver du inte betala parkeringsavgift i Jönköpings kommun.

Andra kommuner eller länder kan ha andra regler. Det är upp till dig själv att ta reda på vilka regler som gäller.

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Du får bara använda ditt beviljade tillstånd som förare när du själv kör bilen.

Om du förlorar ditt tillstånd ska du polisanmäla det. Du ska skicka en kopia av anmälan till kommunen. Vi noterar detta på en spärrlista och kan utfärda ett nytt tillstånd.

Parkerings­tillståndet ska du placera i fordonets främre vindruta. Framsidan av tillståndet ska vara väl synligt utifrån.

Om tillståndet missbrukas kan vi återkalla det. 

Ansökan

Ansökningsblanketten kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift kan ansökan inte skickas via e-post eller fax. Efter underskrift skickas ansöka till stadsbyggnads­kontoret tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan.

Du kan även hämta blanketten på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

Ansökan skickas till
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping