search
Sök
menu
Meny

Renhållning och snöröjning

Renhållning och snöröjning sker efter i förhand bestämda intervall och prioriteringsordningar.

Vi vill att Jönköpings kommun ska vara en ren och vacker plats.

Renhållning av gator sker dagligen i de centrala delarna. Sopning sker mest med maskiner men också för hand, där så behövs. I renhållningen ingår också tömning av papperskorgar och hundlatriner.

Vintertid är det halkbekämpning och plogning, enligt särskilda prioriteringar. Läs mer på separata sidor.