search
Sök
menu
Meny

Trafik och gator

Bro för bilar som går över en sjö.

Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert i Jönköping.

Trafikfrågorna i Jönköpings kommun sköts av utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Vi planerar och projekterar alla åtgärder på vårt gatu- och cykelnät och tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll.

Har du synpunkter på hur gator, cykelvägar och gångbanor sköts, kontakta Kontaktcenter 036-10 50 00. I övriga frågor är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning!