search
Sök
menu
Meny

Biogas

En silvrig bil som tankas med biogas.

Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle. Det tillverkas av matavfall som invånarna i Jönköpings kommun samlar in.

Så tillverkas biogas

Det matavfall som samlas in körs till förbehehandlingsanläggningen på Torsvik. Där sönderdelas matavfallet och blandas till en flytande massa, så kallad slurry.

Slurryn körs till avloppsreningsverket Simsholmen för att rötas. I rötkammaren finns mikroorganismer som bryter ner avfallet till metangas. Metangasen renas till biogas och resterna används som biogödsel.

Tanka Biogas

Biogas fylls i en separat tank i fordonet. I jönköpings kommun finns två tankställen för biogas, en vid Simsholmens reningsverk och en vid Preem mitt emot Elmia.

Vad kostar det?

1 Nm3 biogas motsvarar ca 1 liter bensin. Det är Fordonsgas Sverige AB som säljer gasen i Jönköping . Aktuellt biogaspris hittar du på deras webbplats.

Vem kan använda biogas?

I princip kan alla motorer i bilar, lastbilar och bussar drivas med biogas. Motorerna måste dock anpassas till gasens egenskaper.

Om du kör slut på gasen går bilen automatiskt över till vanlig bensindrift.

Hur bra är biogas för miljön?

Jämfört med fossila bränslen som bensin eller diesel ger biogas mycket stora miljöfördelar. Dels genom att den produceras lokalt av vårt eget avfall, och dels genom de minimala utsläppen efter förbränningen.